REGLER


   

 

MÅLSÆTNING FOR DONGKLUBBEN:

   

-

Fremme fodboldkulturen.
- Sørge for økonomisk vækst hos lokale pizza-bagere.
- Spare sammen til større og mindre fodboldture.
- Resocialisere Tøffe og se til at han bliver luftet en gang imellem.
- Genoptage Dongklubbens stolte traditioner, som er gået i forfald den senere tid.
- Skabe liv i de respektive kvarterers værtshusmiljøer.
- Fremme ølkulturen syd for Langebro.
   

   

 

 
REGLEMENT
     
§1 Der skal være min. 3 medlemmer tilstede før regelsættet er gældende.  
§2 Dongen skal varsles 7 dage i forvejen, i god ro og orden, og mødetid aftales.  
§3 Vi skiftes til at afholde dongen. Hvis man ikke er i stand til at afholde dongen, skal man medbringe 2 kasse øl og 2 poser chips til den som afholder dongen.  
§4 Ham der afholder dong sørger for øl.  
§5 Hvis man ikke er i stand til at afholde dongen koster det kr. 50,- i bøde.  
§6 Dong-navne er: Martin = Gary, Rune = Tøffe, Kim = Fimse, Frank = Sule, Claus = Lillelyn  
§7 Alle medlemmer laver et odds på kr. 30,- til hver dong. Evt. gevinst ryger i fællespuljen.  
§8 Ændringer/tvivlsspørgsmål fastslås samlet af Dongklubben.  
§9 Dong-sæsonen kører fra PL-start til FA-finalen.  
§10 Sidste spillerunde i PL er en obligatorisk Dong.  
§11 Udmeldelse af Dong-klubben afregnes efter saldoen i "pr. person" under regnskab.  
   

 

 

 

BØDER
     
B§1 Komme for sent (efter kl. 16.00.) kr. 50,-
B§2 Afbud under aftaleforhandlinger. kr. 50,-
B§3 Afbud efter tilbagemeldingsfristen er udløbet og hvis min. 3 andre kan. kr. 100,-
B§4 Hvis man taber dongen *1. kr. 50,-
B§5 Dummebøder. *2
B§6 Ølsjusk (spild, blanding, savl mv.) kr. 25,-
B§7 Opkast (gælder hele aften.) kr. 100,-
B§8 Spilde på dongskema (skal være et "stort" spild.). kr. 50,-
B§9 Glemme Dongklub-navne under dong kr. 5,-
B§10 Telefonisk forstyrrelse under dongen (mobil). Lydløs sms er ok, men ingen snakken. Hvis et dong-medlem, som er med til dongen, ringer til et andet dong-medlem er det ham der ringer der få bøden. kr. 50,-
B§11 Glemme fodboldstrøje. kr. 50,-
B§12 Drikke andet end øl under dongen (shots og gammel-dansk er ok). kr. 50,-
B§13 Kaste Dong-pokalen væk. kr. 100,-
B§14 Glemme eller ikke drikke af sit ølkrus under dongen. kr. 25,-
B§15 Ødelægge et ølkrus *3 kr. 50,-
B§16 Glemme Dong-pokalen til Dongen (den regerende Dong-mester skal selv huske pokalen) kr. 50,-
B§17 Drikke under 5 øl til dongen. kr. 50,-
B§18 Ikke tilstede når man får en dong (man skal være i samme lokale som tv'et.) kr. 20,-
B§19 Gå inden dongen er slut kr. 100,-
     
*1 Hvis man ikke er der til dongen, har man tabt kr. 50,-. Dette skyldes at dem som er tilstede er i fare for at skulle betale ovennævnte bøder, så det skal ikke være en fordel at udeblive.  
     
*2 Dummebøder kan fastsættes efter 66 % reglen. Det kan fx. være ødelæggelse af ting, gøre dumme ting eller sige meget dumme ting (brok over Dongklubben.)  
     
*3 Skal erstatte det ødelagte ølkrus.  
   

 

 
DIVERSE
     
D§1 1. målscorer væddemål *1. (gult-kort = kr. 20,- rødt-kort = kr. 100,- Selvmål = kr. 100,-) kr. 20,-
D§2 Drømmehold. *2
D§3 Dong-regnskab ved sæsonafslutning *3
D§4 Det koster for hver øl man ikke drikker under dongen. kr. 5,-
D§5 For sent betaling af gæld *4. (skal stå, ikke betalt, på kontoen senest d. 8) kr. 50,-
D§6 Hvis ikke 5 stk. øl med hjem når man er i udlandet over 2 dage. kr. 50,-
     
*1 Ham der afholder dongen vælger først. Man starter første med hjemmeholdet og tager så udeholdet i baglæns rækkefølge. Væddemålet gælder under hele kampen selvom der er lavet mål. Ved udskiftninger får man den spiller der kommer på banen i stedet for ens gamle spiller.   
     
*2 Vi spiller Dansk Superliga efterår+forår, Engelsk Premier league efterår+forår samt VM- og EM slutrunder (herrefodbold.)

1. plads = kr. 0,- 2. plads = kr. 50,- 3. plads = kr. 100,- 4. plads = kr. 150,- 5. plads = kr. 200,-

 
     
*3 Dong-mesteren er den der har flest point efter dong-sæsonen (se dong-regel 10.)

1. plads = kr. 0,- 2. plads = kr. 50,- 3. plads = kr. 100,- 4. plads = kr. 150,- 5. plads = kr. 200,

 
     
*4 Al gæld skal indbetales inden den 8. i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12)  
     

 

 

 

Dong-regler
   
1. Hver Donger får 3 kampe han skal drikke på + 1 kamp han må give ud på udover fælleskampen.
2. Bliver der scoret i fælleskampen får alle en tår (1 tår = 1 øl.)
3. Bliver der scoret i ens andre kampe for man 1 tår.
4. Bliver der scoret i den kamp man må give ud på må man uddele 1 tår.
5. Dansker-mål tæller dobbelt.  

6.

Når man har drukket 1 tår, skal det tydeligt markeres overfor Dong-regnskabsføren.
7. En dong varer 2 timer.
8. Man må drikke 1 tår forud, hvis øllen er åbnet efter dong-start.
9. Vinderen er den der har drukket flest øl. Ved uafgjort er det den der skylder mindst der har vundet.
10. Der gives følgende point efter dongen: 1. plads = 10 point, 2. plads = 6 point, 3. plads = 4 point, 4. plads = 2 point, 5 plads = 1 point.
   

   

 

REGLER I FORBINDELSE MED VÆDDEMÅL

   
1. Der kræves min. 2 medlemmer af Dong-klubben til et væddemål.
2. Hvis pkt. 1 er opfyldt er væddemålet automatisk officielt uden godkendelse fra den enkelte deltager.
3. Man kan ikke trække sig fra et væddemål efter starten på dette.
4. Væddemålet afgøres internt mellem medlemmerne uanset slutplacering i væddemål med ikke medlemmer.
5. Gevinster skal nydes med min. 2 medlemmer fra Dong-klubben.